Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-08-2008, 06:18 door Anoniem

1) project NHTCC is op verzoek van Donner gestaakt na TERECHTE kritiek op de uitlatingen van Donner die de kamer verkeerd informeerde over het feit dat Justitie en Politie digitale criminaliteit onder controle hadden en daarbij de twee relevante zaken (Overheid DDoS & Tonino mail hack) als "bewijs" aangaf dat de politie hiertoe in staat was. In werkelijkheid zijn beide zaken NIET door de Politie/Justitie opgelost maar dankzij een derde. Die derde wilde Donner niet laten vallen omwille van dit en NHTCC was makkelijk om zeep te helpen. 2) Bij de KLPD zijn er twee units, een tactische unit die als doorstart van NHTCC gezien kan worden genaamd NHTCU en de voormalige UDR (Unit Digitale Recherche) Bij elkaar zitten er in Driebergen iets van 120 mensen. Waarbij ook een aantal die bij NHTCC betrokken waren. 3) GOVCERT word hier erg positief weggezet. Vroeg of laat zal de overheid de kosten / baten van alle INFOSEC initiatieven waaronder recherche tegen elkaar weg moeten zetten en dan ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha