Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-08-2008, 16:07 door G.W.Roeke RSE

Is het internet niet een afspiegeling van de maatschappij en waarom zou er niet iemand of een instantie zijn die hierop toezicht houdt? In de maatschappij hebben opsporingsinstanties hierin een duidelijk taak. Men kan zich afvragen of de KLPD hierin een taak heeft of dat men in de toekomst toe moet naar een soort internetpolitie. In de maatschappij wordt opgetreden tegen dingen die strafbaar zijn gesteld, waarom dan niet op het internet. Trouwens die gebeurt nu ook al bijv. de opsporing van kinderpornosites e.d.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha