Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-05-2008, 07:35 door jmp

Aanhouding mag je wel zeker weigeren. Dat is het medium tussen een OVERTREDING en OVERDRAGING na staande houden. Staande houden mag alleen een ambtenaar infuctie doen. Aanhouden mag iedereen. Bij aanhouden mag je iemand tijdelijk van z'n vrijheid beroven tot deze wordt staande gehouden. Hierbij is de persoon die is staande gehouden verplicht personalia af te geven aan de persoon die op dat moment een ambtelijk bevel heeft gegeven. Wanneer een burger iemand aanhoud en na persionalia vraagt is deze strafbaar alleen omdat deze geen ambtelijke functie heeft gekregen van justitie. En mag een burger nooit vragen na personalia bij overtreding of het plegen van een strafbaar feit.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha