Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-05-2008, 13:59 door awesselius

Ik heb hem altijd bij me, omdat dit verplicht is. Simpel. Ik wil geen gedonder. Al is het hier een fascistisch regime, ik zal bepaalde dingen gehoorzamen. Alleen zal ik voor niemand knielen. Nooit. Je mag een agent ook vragen zich te legitimeren. Of ze daaraan meewerken moeten ze zelf weten. Je moet jezelf echter niet verdacht maken als je dat nog niet bent. En een heleboel situaties kunnen leiden tot verdenking. In Amerika hebben ze daar een erg sterk gevoel voor. Gelukkig is dat in Nederland nog niet zover. Maar ook in Amerika worden agenten teruggevloten wanneer ze te ver gaan. Zo mag een agent niet zomaar je auto doorzoeken (of binnendringen) als ze daar geen aanleiding voor hebben. Pas als er een officier van justitie bij is, mogen ze overgaan tot ingrijpende onderzoeken. Tenslotte, laat je niet intimideren door een agent. Ze zijn authoritair en kunnen dit afdwingen, maar je bent nog altijd baas over je eigen lichaam en 'persoon'. Daar hoort zo'n agent rekening mee te ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha