Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-10-2008, 10:42 door Anoniem

@ Iceyoung : "Het feit dat hij zelf melding van het lek maakte en wellicht de ernst ervan inzag gaat even aan de aandacht van het gezag voorbij. " Het lijkt erop dat er wel degelijk aanleiding was om de politie hierin te betrekken, als zijn de details van het verhaal vooralsnog vaag. Indien de leerling te goeder trouw de directeur inlichtte, dan is er zeker sprake van een m.i. onterechte overreactie. Maar wat onduidelijk is, is waarom er gesteld wordt dat hij wilde profiteren, en dat zijn motief zeker niet was om de school een dienst te bewijzen. Indien de jongen bijvoorbeeld gedreigd heeft om de situatie publiek te maken indien hij geen geld / hogere cijfers / whatever kreeg, en zo geprobeerd zou hebben de schooldirecteur onder druk te zetten, dan ligt het verhaal natuurlijk al weer heel anders. Zolang de verdere details niet bekend zijn, is het slechts gissen wat de precieze achtergrond is van dit incident.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha