Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-11-2008, 17:32 door Eerde

Onzaligmakend idee weer. 1. Een ieder moet de vrijheid hebben zijn wifi-netwerk toegankelijk te maken voor derden. 2. Men zou voor de gemiddelde 'klikkert' alleen modems met wifi moeten afleveren die bij installatie duidelijk vragen hoe de toegang en beveiliging geregeld dient te worden. In Jip & Janneke taal ! De meesten staan open omdat de gebruikert zijn technische en IT kennis zo ver sterkte dat ze nog net het stekkertje in het apparaat wisten te steken.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha