Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-11-2008, 14:09 door awesselius

Door AnoniemDoor Un0mi . . . Daarnaast kun je hier een prima discussie volgen (waarschijnlijk elders ook): http://caesarbericht.web-log.nl/hominesquodvoluntcredunt/ . . . - Unomi - Meestal kan ik jouw inbreng zeer waarderen. Vandaar dat ik jouw aangeboden link heb bekeken. Tot mijn verbazing bevat het weblog het artikel "Hoongelach" van Caesar de Groot waarin hij blijk geeft van een, uit het koloniale tijdperk stammende, opvatting omtrent niet-arische bevolkingsgroepen. Hoe kan ik, in een tijd dat een overweldigende meerderheid Barack Hussein Obama II tot "machtigste man van de wereld" heeft verkozen, een dergelijk weblog nog serieus nemen? Nee, dank je wel, dan vorm ik mijn mening over het EPD liever zelf. Marcel Excuseer me als ik die link heb gestuurd en daarmee iemand informatie voorschotel waar ik niet (geheel) achter sta. Het ging mij enkel over de discussie omtrent het EPD. Dat is dan ook het enige artikel waarop ik de discussie volg en heb ingekeken. - Unomi -

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha