Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-02-2009, 16:13 door Bitwiper

589.000 spamberichten per zombie-PC per dag - ik wist niet dat deze getallen zo hoog lagen. Onbegrijpelijk dat ISP's niet-zakelijke klanten die meer dan zeg 1.000 SMTP-connecties per dag initiëren niet meteen afsluiten. Dat getal van 1.000 kunnen we over discusiëren, graag hoor ik argumenten waarom dit te hoog of te laag zou zijn (bijdragen waarin gesteld wordt dat ISP's zich niet mogen bemoeien met wat er over de kabel gaat, terwiijl tegelijkertijd diezelfde ISP's de anonimiteit van de zombie-eigenaars wel moeten garanderen, lees ik überhaupt niet - zij leiden op geen enkele wijze tot een oplossing).

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha