Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-03-2009, 14:57 door Martijn Brinkers

"Bepaalde overheden zien inmiddels de noodzaak van het beschermen van biometrische gegevens, en kijken in de richting van encrypted biometrics (generieke benoeming voor Hash technology in de biometrie), vanwege het principe dat er geen conventionele biometrische date wordt opgeslagen, maar enkel niet terug herleidbare sleutels." Dit snap ik niet helemaal. Het is juist de bedoeling van biometrie om ter herleiden van wie die biometrische gegevens zijn. Ook al zijn de biometrische gegevens gehashed dan nog kan je zien van wie deze biometrische gegevens zijn door ze vergelijken met 'echte' mensen. Schrijvende bedenk ik mij dat er waarschijnlijk gebruik gemaakt wordt van een 'keyed' hash waarbij elke instantie zijn eigen key gebruikt. Zo lang de key niet bekend is bij derden is het niet mogelijk voor deze derden om te herleiden van wie de biometrische gegevens zijn. Natuurlijk blijft dit wel mogelijk voor de partij die de key heeft.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha