Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-03-2009, 15:39 door Kukel

Wat mij betreft is het dubbel... Laat ik wat andere voorbeelden noemen De beveiliging van je huis is (grotendeels) je eigen verantwoordelijkheid, even als sloten op je fiets hebben e.d. Maar er zijn wel keurmerken om te zien welke sloten goed zijn en niet en je kan de politie een controle laten uitvoeren Veiligheid van je auto vinden we de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Daar zijn nog veel strengere normen en testen waar ze aan moeten voldoen. Als een auto slecht uit de test komt, wordt hij niet meer gekocht. De fabrikant kan zelfs boetes krijgen als er bij ongelukken blijkt dat ze een slecht product hebben geleverd. Als je dit doortrekt naar de software zouden veel grote bedrijven die tonnen schade hebben geleden door een inferieur product (stel ik nu even he voor dit verhaal en ik verwijs *niet* naar M$ (ok, niet direct)) de leverancier al lang aansprakelijk hebben gesteld. Waarom gebeurt dat niet? Waarom geen kwaliteitseisen van overheden? Wat KwukDuck stelt is nog iets extremer, maar ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha