Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-08-2009, 19:37 door PaulWilders

xs4all plus ondertekenaars van het convenant gaan uit van het sluiten van poorten van besmette systemen en proxying om botnetverkeer te monitoren; van afsluiten van klanten met besmette systemen is geen sprake. Da's leuk en aardig, maar met de wetenschap dat botnet-conglomeraten voornamelijk gevestigd zijn in landen die dit toelaatbaar achten c.q. er geen maatregelen tegen wensen te nemen, levert een eventuele uitkomst praktisch gezien totaal geen resultaat op. 't Is een beetje het paard achter de wagen spannen. De problemen worden op deze wijze niet aan de wortel aangepakt. Alhoewel sandboxing in principe een extra verdedigingslinie op kan werpen, is ook dat zeer betrekkelijk. Als voorbeeld moge gelden het zeer recentelijk ontdekte (rootkit) gat dat bijvoorbeeld sandboxie omzeilt. Alhoewel de software developer Tzuk doende is met het (zoeken naar) een antwoord, mag dit voorbeeld as exemplarische "proof of the pudding" mag gelden. Geïnteresseerden die de Engelse taal machtig zijn kunnen e.e.a. ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha