Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-03-2010, 23:20 door Anoniem

Kan ik niet stemmen op het Duits Hooggerechtshof ? Dat heeft zojuist de wettelijke bewaarplicht van telecom- en internetgegevens naar de prullebak verwezen. In Nederland zou eigenlijk de VVD als liberale partij dit standpunt moeten huldigen. Maar deze partij heeft lang geleden haar liberale principes over boord gegooid en ze ingewisseld voor neoliberaal opportunisme..... Alternatief ? D66. Maar mijn herinneringen aan het laatste Paarse kabinet zijn al even beroerd als mijn ervaringen met de Balkene(lle)nde kabinetten !

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha