Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-03-2010, 11:51 door RichieB

Het paper heet "FaultBased Attack of RSA Authentication". Tendentieuze titel, ook al is RSA Authentication iets heel anders dan het RSA algoritme. Verder staat er in de introductie Our research focuses on developing an effective attack on massmarket crypto-chips. Zowel de security.nl journalist als het persbericht van UMich vermelden dat feit niet. Erg slordig en tendentieus.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha