Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-03-2010, 18:20 door rob

Door Anoniem: Het blijft mij verbazen dat je voor bescherming van je privacy tegenwoordig bij de linkse partijen moet zijn, die bij uitstek toch de macht van de staat zouden moeten willen vergroten (socialisme, communisme), terwijl de rechtse partijen die "vrijheid" in hun naam en vaandel hebben staan, alleen nog maar uit zijn op het inperken van burgerrechten en het verzwaren van eisen aan diezelfde burgers... Links staat kennelijk inmiddels voor liberaal en rechts voor repressief. Het kan verkeren. Een beetje off-topic.. maargoed Liberalisme (het echte liberalisme) is inderdaad gericht op zo min mogelijk overheid. Je suggereert dat meer overheid staat voor meer overheidsmacht en dus onderdrukking van de mensen. Dat is imho het tegenovergestelde. Veel linkse partijen willen meer overheidsbemoeienis om democratie te *vergroten*. Als je het hebt over liberaal, dan heb je het o.a. over vrije markt. Linkse partijen als SP zijn tegen een vrije markt in de zorg en bijv. bij nutsbedrijven. Omdat het belang van ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha