Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-05-2010, 17:28 door Anoniem

Een belangrijk doel van het gebruiken van dit soort sociale netwerksites, is om connecties op te zetten met anderen. Vaak is het niet eens van belang of de persoon waarmee een connectie wordt gelegd iemand is waar de gebruiker veel contact mee heeft. Het is zelfs zo dat veel gebruikers van Facebook connecties hebben gelegd, of ‘vrienden’ zijn geworden, met mensen die ze eigenlijk helemaal niet kennen. Het is opmerkelijk hoeveel waarde de gebruikers van Facebook hechten aan deze online contacten en het intensieve gebruik van Facebook zelf. Het centrale doel van een onderzoek dat ik heb geschreven, is dan ook om te beoordelen welke invloed het gebruik van Facebook heeft op drie bepalende begrippen op dit gebied: sociaal kapitaal, networked publics en mediaparticipatie. Mijn globale conclusie hieruit is dat er een gemeenschappelijk doel bestaat voor de gebruikers van Facebook, namelijk investeren in het sociale leven. Ten tweede is duidelijk geworden dat het gebruik van Facebook tot positieve sociale ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha