Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-10-2010, 15:13 door SirDice

Door Martijn Brinkers: Ik heb meerdere van deze emails ontvangen. De spelfouten zijn bewust aangebracht om zo de kans te verkleinen dat een spam filter de mails als dezelfde email zal herkennen. Elke email heeft dus steeds een andere omwisseling van bepaalde letters. Het is dus niet zo dat de 'phishers' te stom zijn om goed te kunnen spellen. Ze doen dit heel bewust. Dat vermoeden had ik ook al. Maar volgens mij zijn ze nu wel een beetje hun doel voorbij geschoten. De boel is nu dusdanig vernacheld dat een spamfilter er redelijk wat moeite mee heeft. Alleen begrijpt een ontvanger nu ook wel dat dit dus troep is, juist vanwege al die fouten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha