Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-01-2011, 18:30 door Syzygy

Hoe was het ook al weer MIcroSoft: Mattheüs 7 versie 3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha