Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

31-01-2011, 09:39 door Dev_Null

Het word tijd dat "lokale en globale politici","machthebbers" zo'n ding gebouwd krijgen in hun hoofd. Dan kan het volk ze zelf tijdig pauzeren / uitzetten, voordat ze echt blijvende schade aanrichten aan onze samenleving t.g.v. het najagen van hun eigen ego, "politieke agenda", belangenbehartiging van hun zakenvriendjes "via de wet" "If you really want to destroy something permantently", Do not use C4 or Cemtex Use Politics and politicians instead to a long lasting effect!"

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha