Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

30-04-2011, 11:27 door Anoniem

System Preferences; Sharing; Firewall $man ipfw $sysctl net.inet.ip.fw.verbose #ipfw list # lsof | grep IPv Peerguardian http://sourceforge.net/search/?q=SNORT&platform[]=Mac

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha