Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-05-2011, 17:48 door Securitate

uitbuiting en onrecht dient te worden bestreden, de grote verschillen. het resultaat is dat wij zelf niet meer zeker zijn van stijgende welvaart. je ziet direct de tegenstellingen in de maatschappij ontstaan, want de zondebok moet onder ons zijn. het komt vooral door verplaatsing werk naar lagelonenlanden. dat helpt hen vooruit maar richt ons te gronde. en wie is daar mede voor verantwoordelijk? juist ja, wijzelf, met onze geen cent teveel mentaliteit en onze onverzadigbare hebzucht. een deel van het werk moet dus terug. dit betekent wel enige jaren pas op de plaats, geen inflatiecorrectie. accepteer je dit niet dan wordt de kloof steeds erger. de beste oplossing is gewoon oorlog. als alles kapot is ken je alleen maar vooruit. alleen oorlog is mag niet. dus, wie is bereid zijn 4x per jaar vacantie met vliegtuig en liesbak in te leveren?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha