Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

21-09-2011, 09:40 door Donenzone

Die tool op http://www.java.com/nl/download/installed.jsp werkt ook lekker: Uw Java-versie: Version 6 Update 23 java -version java version "1.6.0_27" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_27-b07) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 20.2-b06, mixed mode)

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha