Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-03-2012, 21:42 door S-q.

@Cowboysec; Mijn nivo is: "eindgebruiker". Ik ben niet terzake ICT opgeleid. Mijn inzichten worden via forums als deze, opgedaan. Nu, Na een aantal jaren als lurker, voel ik mij -mede dankzij de opmerkingen die ik onder andere hier opvang- steeds zekerder. Ik probeer deze kennisverrijking ook ten nutte van mijn vrienden/kennissenkring toe te passen. Daarbij gebruik ik een methode waarbij aangemoedigd wordt niet alleen van "de handige" te profiteren, maar ook zelf te leren hoe met een PC veilig om te gaan en -vooral- hoe niet en dat te vermijden! Een relaas als door jou gestart is voor mij persoonlijk "belangrijk" als herhaling. Studeren is toch vooral ook herhaling? Ik heb een beetje de overtuiging dat ik zelf een gemiddelde Nederlander ben. Ik stel dan ook dat ik hier niet de enige eindgebruiker zonder specialiste kennis ben. Dat zou je overigens ook kunnen afleiden uit het toch behoorlijke aantal TS en hun nivo van vragen. Het belang van Jullie uitwisselingen van meningen/opvattingen als ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha