Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

06-07-2012, 13:57 door SPlid

Dit is een duidelijk artikel, ik ben van mening dat awareness van groot belang heeft en een van de hoofdtaken van ICT-security professionals is het verspreiden van het "woord". Niet alleen processen dienen uitgedragen te worden ook dienen deze ge-enforced te worden, daar alleen het woord prediken vaak niet voldoende is .

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha