Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-12-2012, 11:10 door Anoniem

Even uit het vuistje ...Dus ik tik echt even heel snel...en heb er niet echt diep over nagedacht... - Dat er risico's zijn voor velen partijen - Dat er maatregelen genomen moeten worden om die risico's voor de betrokken partijen te moeten verminderen Echter gezien de omvang is het uitzoeken van de betrokken partijen een aardige klus. -I1 Alle afnemers zullen gewaarschuwd moeten worden. -I2 Alle klanten v.d. betrokken afnemers die hier mogelijk last van kunnen hebben zullen gewaarschuwd moeten worden. -I3 De betrokken partij kan ook de leverancier zijn want mogelijk worden er schadeclaims (kans is klein) ingediend en dan is er weer een financieel risico voor de leverancier. Imago schade is er al. Paar maatregelen: Het is vooral voor de leveranciers van de betrokken artikelen de taak om hierin verantwoording in te nemen: -M1 Procedures en processen die deze situatie hebben mogelijk gemaakt te controleren en te herzien c.q. te verbeteren. -M2 Er lering uit te trekken voor nieuwe producten -M3 ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha