Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-06-2013, 12:57 door Anoniem

Door Edwin Martin: Maar als de nieuwe encryptie-instructies zowel het encrypten als het kraken versnellen, dan is er netto toch geen winst geboekt? klein nuance verschil.....je gebruikt encrypten in één zin met kraken. Kraken is net iets anders dan het decrypten van informatie m.b.v. een bekende sleutel. De nieuwe instructies versnellen het encrypten en decrypten! Het kraken m.b.v. JTR zal alsnog langer duren dan het decrypten van informatie met een bekende sleutel maar zal een stuk sneller zijn t.o.v. de huidige processoren.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha