Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-05-2014, 20:51 door Anoniem

Het is niet alleen een kwestie van nieuwsgierigheid. Een rechtsstaat is gebaseerd op balans. De machtigen moeten gecontroleerd worden door de minder machtigen om machtsmisbruik te voorkomen. Zonder informatie is er geen reële mogelijkheid om machtsmisbruik te controleren. En helaas blijkt dat nodig. Ik vermoed dat de 26 geclaimde aanslagen hun stamboom terug leiden tot de al genoemde 54 die NSA vorig jaar claimde. Zoals Anoniem:14:31 terecht citeert is de heer Keith Alexander al in fasen gedwongen geweest om te bekennen dat die voornamelijk in de fantasie van zijn organisatie bestonden... Iets soortgelijks speelt nu rondom het punt staatsgeheim. Mede op basis van de uitspraken van de heer Plasterk dat bepaalde informatie niet gedeeld werd met de NSA, en dat de bewijzen van het tegendeel op dat moment staatsgeheim waren, is Bits of Freedom een rechtszaak over de afluisterpraktijken begonnen (Burgers tegen Plasterk). Wat schetst nu de verbazing dat speciaal zodat de landsadvocaat kon uithalen (men moet niet ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha