Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-06-2014, 12:21 door Anoniem

Dit is denk ik ook een principekwestie; de verzekeringsmaatschappij in kwestie gaat nu mensen dwingen een ander commercieel product aan te schaffen. In een ander geval dwingen ze mensen met b.v. een geheim nummer, dit in een bepaalde mate openbaar te maken aan tenminste 1 zo niet meer instanties. Een verzekeringsmaatschappij heeft natuurlijk niet het recht om klanten te dwingen een apparaat aan te schaffen waarvan bijvoorbeeld de gezondheidsrisico's nog steeds erg vaag zijn. Aan de andere kant is het natuurlijk wel goed dat ze meer maatregelen treffen dat bijvoorbeeld verzekeraars die gewoon login gegevens met een zeer zwak wachtwoord per post versturen in een enkele brief. Krijg je die brief niet, weet je van niets en zal dat zeer zwakke wachtwoord nooit gewijzigd worden. Maar toch lijkt het mij dat een verzekeraar hier een alternatief moet bieden omdat verzekeringen vaak verplicht zijn. Het is anders dan b.v. een Facebook account welke tweefactorauthenticatie verplicht; hier is het eenvoudig om het ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha