Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-06-2014, 13:35 door Preddie

SMS kan je ook gewoon naar een vaste lijn laten toesturen, dan krijg je en geautomatiseerde mevrouw aan de lijn die het SMS voor leest ;) Maar goed even terug naar DigiD, dit is bedoeld voor communicatie met de overheid. Voor aansluiting op DigiD moet een organisatie voldoen aan de voorwaarde, één van deze voorwaarde is de volgende: Alleen organisaties die overheidstaken uitvoeren en die in hun administratie gebruik mogen maken van het burgerservicenummer (BSN) kunnen aansluiten op DigiD. Een verzekeraar is niet belegd met overheidstaken en mag vanuit dit oogpunt dus geen aansluiting krijgen op DigiD. Echter moet ik daarbij aangeven dat taken als die van een zorgverzekeraar mogelijk gezien kunnen worden als overheidstaak echter strookt dat natuurlijk ook met het winstoogmerk van een dergelijke organisatie. Stel dat dit een situatie een legale situatie is dan mag verzekeraar DigiD alleen gebruiken voor de zorgverzekering en niet voor andere verzekeringen of diensten, hier is immers geen grondslag ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha