Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-06-2015, 08:58 door Anoniem

Door Anoniem: Volg het Belgische voorbeeld en geef de burgers (via Digid) inzicht in hun gegevens zoals die bij de overheid bekend zijn en laat zien welke instanties deze gegevens hebben geraadpleegd (en met welk doel). Bij onrechtmatig gebruik kan geklaagd worden en kan intern (binnen de instantie) de overtreder aangepakt worden! Klinkt goed. Nu nog zorgen dat er inderdaad iemand aan te pakken is. De overheid is vaak alleen aan te pakken als er een besluit is genomen. Aanpakken lukt niet makkelijk als er geen besluit is. Ik ben ervoor dat ook bestuurders binnen de overheid persoonlijk kunnen worden aangesproken op mishandeling (onheus bejegenen en ander wangedrag). Het blijkt voortdurend dat bestuurders zich tegenover burgers en ambtenaren misdragen, maar alweer is er niemand aanspreekbaar. Dat misdragen moet consequenties hebben. Denk bijvoorbeeld aan Den Helder. Men waant zich onaantastbaar en misschien is dat ook wel zo. De enige manier om als bestuurder averij op te lopen is als je een foutje in een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha