Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-10-2015, 19:12 door Fwiffo

Door Spiff: Pas op 8 augustus (https://www.security.nl/posting/438085#posting438982) ontdekten we dat Microsoft de optie biedt (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3080351) om de mogelijkheid om via Windows Update te kunnen upgraden naar Windows 10 te blokkeren. Maar eh, is die fix niet alleen voor Pro versies van Windows 7? Non-automatic scenarios For Core or Pro versions of Windows that are not joined to a domain, you can manage the Windows 10 upgrade by using any of the following methods. Group Policy <snip> Computer Configuration <snip> Windows registry Important Follow the steps in this section carefully. Serious problems might occur if you modify the registry incorrectly. Before you modify it, back up the registry for restoration in case problems occur. To suppress this offer through the registry, specify the following registry value: Subkey: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate DWORD value: DisableOSUpgrade = 1 P.S. Onderaan het KB artikel staat "Applies to Windows 10", dus dat ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha