Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

23-12-2015, 15:14 door Anoniem

Voor de meeste bedrjven zou ik een CC in plaats van BCC in een mailing zien als een grove nalatigheid. Het geeft namelijk aan dat de processen niet op orde zijn, want een mailing moet niet handmatig vanuit het mailprogramma van een medewerker verstuurd worden, maar via een gestandaardiseerd en grotendeels geautomatiseerd proces, waarbij de persoon die de mailing klaar zet ook niet de individuele adressen op de lijst van ontvangers kan zien. Alleen voor kleinschalige instellingen, bijv. de lokale bridgeclub, kan ik me voorstellen dat dit te veel procedurele overhead oplevert, maar als ze voor hun ledenadministratie gebruik maken van een SaaS oplossing dan hoort ook daar dit goed ingeregeld te zijn,

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha