Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-12-2015, 14:18 door Anoniem

Door Anoniem: Er staat duidelijk "exe." en niet .exe Ga me nu niet vertellen dat linux geen executable files kent. Natuurlijk kent Linux executables, het is daar echter bepaald niet gangbaar om ze met "exe" aan te duiden, die kreet is afkomstig van het Windows-platform vanwege de daar gehanteerde extensie. Het ligt voor de hand dat hier wel degelijk een Windows-executable bedoeld wordt. Dat dat puntje op de verkeerde plaats staat is niet verbazingwekkend in een tekst die stijf staat van de fouten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha