Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-02-2016, 09:12 door Anoniem

Al ben ik het in de basis met je eens, toch mis je volgens mij een paar belangrijke zaken. Security is niet alleen het beschermen van de vertrouwelijkheid maar ook van de integriteit en beschikbaarheid. Het gaat dus niet alleen wie er bij gegevens kan maar ook hoe zijn de beschikbaar op het moment dat ze nodig zijn en hoe kunnen we erop vertrouwen dat ze juist en authentiek zijn. Daarnaast gaat vertrouwelijkheid niet alleen over persoonsgegevens (waar privacy wel over gaat), maar ook over bijvoorbeeld bedrijfs- en concurrentie gevoelige gegevens. Daarmee is wat mij betreft privacy een deel van de vertrouwelijkheid waar security over gaat. Daarmee is privacy security maar security nog geen privacy. Voor privacy geldt wel dat er een heel specifieke wet en regelgeving voor is opgesteld en dat er middels de autoriteit persoonsgegevens een aparte toezichthouder voor is. Daarmee verdient het als zodanig ook specifieke aandacht. Wel passen hiervoor de zelfde werkwijzen (hier en daar aangevuld met specifieke ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha