Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-02-2016, 16:03 door Anoniem

Uit een pleidooi voor de Raad van State in de paspoortprocessen. Hoe kan serieus staande gehouden worden dat het gebruik van biometrische gegevens anders dan uitsluitend voor het paspoort veilig is en geen nadelige gevolgen voor de drager van het paspoort kan hebben nu ook voor het Hof bewezen is dat de gekozen vorm van de opslag op de chip en de gekozen vorm van locale verificatie in géén geval veilig is en kan zijn en dat de procedure bij verificatie bij lange na niet aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet. Ook zijn de biometrische afgestane gegevens niet langer het eigendom van de drager, maar door de afdracht gaat het eigendom over in de handen van de Staat der Nederlanden, wat die er daarna nog mee doet of zal doen moet maar afgewacht worden. Het paspoort is eigendom van de Staat der Nederlanden en niet van de drager; na afloop van de geldigheidsduur moet het dan ook bij de Staat ingeleverd worden. Hoe kan het zijn dat het Hof; nu Europa voorschrijft dat biometrie gebruikt moet worden en daarbij ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha