Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-03-2016, 13:53 door Anoniem

Beredenering klopt voor geen kant. Privacy = Security ! Wil je echt stellen dat privacy en security hetzelfde zijn? Zijn privacy en security twee verschillende zaken? Is de geforceerde voorgestelde keuze tussen privacy en security eigenlijk wel realistisch? Nee! Blijkbaar wel. Privacy kan je (wat mij betreft) zien als een gedefinieerd standpunt en security als de (een mede) technische uitwerking daarvan. Mooie aanname. Maar wat mij betreft is privacy: het recht om in de trein te browsen zonder dat andere meekijken. Verder vind ik ook dat wat mij betreft security is: virusscanner. Dit kan ik net als jou totaal niet onderbouwen en de definities slaan nergens op. In de regel gebruik je daarom definities die algemeen geaccepteerd zijn. - Privacy betekent gegevens geheim houden, beschermen tegen ongewenste inzage en ongewenst gebruik door anderen. - Security is gegevens beveiligen door ze af te schermen tegen ongewenste inzage en ongewenst gebruik door anderen Definities laten inhoudelijk te ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha