Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-03-2016, 14:40 door Bati

Door Anoniem: De intentie van AP is goed, maar volgens mij snappen ze het niet helemaal. Je kan ontbrekende en zwakke versleuteling laakbaar en verwijtbaar noemen, maar 'in strijd met de privacywet' kun je het niet installeren (definieer: binnen afzienbare tijd) van een patch moeilijk noemen ... Artikel 13 De verantwoordelijke legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Het niet patchen / uitzetten SSLv2 kan vrij makelijk als het niet naleven van dit artikel worden beschouwd vind ik persoonlijk. Let wel WbP beperkt zich tot ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha