Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

28-07-2017, 14:50 door Anoniem

Maar we zitten met een opzettelijke verzwakking, waar NSA en gelijkgestemden achter lijken te zitten, met daardoor onvermijdelijke proliferatie als gevolg. Daarom is wat ze doen in wezen zo oer-dom. Daar moet beveiliging nu reeds en steeds op verdacht zijn. Samba en het weghouden van 'een spiedende blik' daarop om zo te zeggen. Het juist configureren met in ogenschouw nemen van de eventuele uitwerkingen op en beperkingen voor de windows client bij voorbeeld bij het dichtzetten met nt pipe support = no ook voor samba -e (met encryptie) is al lang niet meer voldoende/afdoende. Gebruik VPN. Is wat dit hier betreft alles al op globale schaal gepatched?: http://thehackernews.com/2017/05/samba-rce-exploit.html Start Samba server in interactive mode + debug print sudo /home/ubuntu/samba-4.5.9/bin/smbd -i --debuglevel=10 --configfile=/etc/samba/smb.conf Copy libpoc.so to target share HAVE FUN! exploit.py -t x.x.x.x -m /path/to/libpoc.so POC-code source credits: IntezerLabs. Waarom is men niet ouderwets als ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha