Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-09-2017, 16:59 door Anoniem

Het is een reclamezuil is een geautomatiseerd werk met aangebrachte camera. Onderdelen zijn een gewone (web)camera en ingebouwde windows computer met applicaties om de beelden van de camera te gebruiken. De computer is aan het internet gekoppeld. Want dan kan je de resultaten makkelijk verzamelen en de computer en camera van afstand aan of uit zetten. Het zijn dus geen gesture based camera's. Het systeem is ingericht voor specifieke vormen van gebruik, maar heeft meer mogelijkheden met de hardware en software die er op geinstalleerd is. Wettelijk zou een reclamezuil direct aan de eisen van de wbp voldoen als er op geen enkel moment persoonsgegevens verwerkt worden. Maar de applicaties kunnen alleen registreren hoeveel personen er langs lopen en welke kenmerken deze hebben als ze beelden verwerken waarin personen en dus persoonsgegevens voorkomen. Dat doet het systeem niet 1 keer maar doorlopend, 25 beelden per seconden. Dat is gelijk aan het gebruik van een aangebrachte camera en verwerken is in beginsel al ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha