Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-04-2018, 16:09 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Toch jammer, is de Wbp aangepast met de Wet meldplicht datalekken en er is niet een keer gehandhaafd terwijl er toch lekken genoeg waren. één boete had een extra schwung gegeven aan de voorbereiding voor de AVG, dat is echt een gemiste kans. Laat deze zin eens doordringen: Veelal nemen de onderzochte bedrijven en organisaties echter al maatregelen om de geconstateerde overtredingen te beëindigen voordat de AP daadwerkelijk een last onder dwangsom oplegt. Met andere woorden, het vooruitzicht dat het geld gaat kosten als ze hun gedrag niet bijstellen is voldoende om de meeste organisaties in het gareel te krijgen. Welk doel dient een boete of dwangsom precies als het zonder boete of dwangsom ook al lukt? Je bereikt dat organisaties proactief te werk gaan en de put niet pas dempen als het kalf verdronken is. Als je weet dat je wegkomt met een correctie van je gedrag als je betrapt wordt, waarom zou je dan bij voorbaat als maatregelen nemen? Dat is onnodig werk en wellicht kan je ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha