Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-02-2019, 20:16 door ph-cofi

Geachte minister Grapperhaus, Heeft de test bij de grootbankier plaatsgevonden met productiegegevens? Zo ja, kunt u dan uitsluiten dat hierbij buitenwettelijk gebruik is gemaakt van persoonsgegevens, waar de data subjecten niet in gekend waren? Zult u de politie in staat stellen data science toe te passen op basis van bankgegevens van willekeurige hoeveelheden klanten? Vind u dit zelf nog proportioneel, gezien het feit dat de onderzoeken eigenlijk op individuele basis worden ingezet? Kunt u ons in dat geval garanderen dat ING witwaspraktijken automatisch worden opgespoord en zo ja, dit laten weten aan de huidige directie van die bank? Aangezien dit een Europese wetgeving wordt, kan een Europese politie/inspectiedienst aantonen dat non-EU ondernemingen in met name ons land relatief te weinig belasting betalen? Stelt het de EU in staat om belastingconstructies van dergelijke ondernemingen aan te tonen? Dan hebben wij doorsnee rekeninghouders er ook nog iets aan. Bedankt, PH-COFI

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha