Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-02-2019, 07:40 door Anoniem

Door Anoniem: Dat was volgens mij aan het begin van de jaren 70. Eind jaren 70 hadden mensen al een bankrekening en werd het salaris daar meestal op gestort. Ik kan me alleen van uitzendbureaus herinneren, dat die nog contant uitbetaalden. En mogelijk kleine bedrijfjes, maar alles wat groter was had allang van hun personeel gevraagd, op welke rekening het moest worden gestord. onjuist, tot begin tachtiger jaren kreeg ik gewoon mijn weekloon in een beige loonzakje, uit werk meteen naar de bank om een deel ervan op mijn rekening te zetten. Ik herinner me dit omdat ik toen nog geen bankrekening had...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha