Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-02-2019, 14:21 door karma4

Deze wettelijke verplichting komt vaker voor. Het CBS in Nederland is een instantie die zo veel gegevens verkrijgt. Census is een meer algemene aanduiding als het bevolkingsgegevens gaat. Doodsoorzaken is duidelijk aan personen gekoppeld. De zorg is iets waar de overheid het heeft over kosten en oorzaken bij aandoeningen. Dat kan alleen maar al alles verzameld wordt op persoonsniveau. Zelfs in de Verenigde Staten gebeurt dat kennelijk.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha