Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-04-2019, 15:41 door karma4

Door Anoniem: Maar de vingerafdrukken, waar het hier over gaat en waar mijn opmerking over ging, zijn niet centraal opegslagen. Dat zegt de overheid tenminste. Dus omdraaien in dat centrale bestand is er niet bij. Je hoeft ze niet om te draaien in dat centrale bestand, ik heb nergens beweert dat de opslag daar moet plaatsvinden. Je kunt een indicatie in dat centrale id-pas bestand opnemen dat het lokaal op die en die manier is opgeslagen. Kan uitstekend in het record naast de uitgiftedatum staan. Omdraaien bewerken encrypten met een sleutel nergens is opgenomen dat dat soort attributen niet zouden kunnen.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha