Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-07-2019, 22:00 door karma4

Door Anoniem: @karma4, Een archief is zo goed als ie betrouwbaar is. Als opschonen geen optie is, zegt dat ook iets over de statistische betrouwbaarheid. …. Jij als big data man kan daar een mening over hebben. Een datawarehouse moet je opbouwen om nuttig te kunnen gebruiken. Daar zijn verschillende processen die moeten lopen. 1/ Bij het opvragen - vergelijken wil je niet alle persoonlijke kenmerken er bij hebben. Het enige doel is om aan te geven of er een waarschijnlijke match is of niet. Dit is de toepassing bij statisch nazoekwerk waarbij er wel beelden van een nieuw te onderzoeken iets is. Het kan ook gaan om het vinden van een mogelijke getuige. 2/ Bij het opslaan van nieuwe gegevens moet er eerste goed gecontroleerd worden of alles bij elkaar hoort en ook klopt. 3/ Het opschonen in een dwh is iets wat niet in de standaarden bij een dwh voorkomt. Voor big data is het wel degelijk van belang dat er alleen in tijd nog geldige verantwoorde data aangeboden wordt. Opschonen is wel degelijk een optie ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha