Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-09-2019, 13:28 door Anoniem

Burgerrechtenbeweging Liberty: "Gezichtsherkenning is een zeer indringende surveillancetechnologie waarmee politie iedereen kan monitoren en volgen." De vraag is of dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het is technisch mogelijk om een systeem te maken dat de gezichten tegen een lijst van gezochte personen aanhoudt en onmiddellijk daarna wist. Problemen zijn drieërlei. Om dit op een machine lokaal te doen is uiterst duur (maar niemand heeft ooit gezegd dat het slijk der aarde voor privacy en veiligheid gaat!). En zelfs als je alle ins en outs openbaar maakt is het voor het publiek niet of nauwelijks te controleren (wel voor software kenners). En je blijft andere problemen houden zoals het risico op false positives. Belangrijker en verder gaand dan de welles-nietes vraag zijn de voorwaarden en aansprakelijkheid. Ik ben het met de ICO eens dat het een goede zaak is dat de rechter het gebruik onder de AVG schaart. Dat was geen gelopen race, want in sommige gevallen zijn politiegegevens expliciet uitgezonderd. Onder ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha