Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-09-2019, 15:30 door Anoniem

Geinig. Als een technologische ontwikkeling burgerrechten, eerlijke concurrentie, persvrijheid, maatschappelijke cohesie en democratie aantast, is het uitgangspunt dat je die toch niet tegenhoudt. Als een technologische ontwikkeling opsporingsinstrumenten aantast, is het uitgangspunt "dat de opsporing [sic] en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hun wettelijke taken kunnen blijven uitoefenen [..] ongeacht de technologische ontwikkelingen".

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha