Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-12-2019, 14:13 door Anoniem

Een interessante testcase. Er zijn een paar meer obscure artikelen in de AVG waarbij een zekere mate van aansprakelijkheid is indien een verwerkingsverantwoordelijke betrokken is bij de verwerking en niet kan bewijzen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid te zijn. De verwerkingsverantwoordelijke mag dan wel eventuele schade op de andere verwerkingsverantwoordelijke(n) verhalen (min of meer zoals bij verzekeringen gebruikelijk is). Het doel is dat een betrokkene die schade ondervindt niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dit zou een interessante testcase kunnen worden hoe de betrokken toezichthouders en rechters over die aansprakelijkheid denken. Overigens spreekt de heer Snel op de drempel van de buitendeur nog even Haagsch dubbel. Er moet toch enige twijfel zijn over de kans op misbruik van de gegevens, want ze geven zelf toe dat ze conform artikel 34 verplicht zijn de betrokkenen te informeren. Dat hoeft echter alleen indien de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha