Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-12-2019, 22:33 door Anoniem

"Dat is echter een verplichting die rust op de NRA, die is namelijk in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verwerkingsverwoordelijke. Elke uitwisseling van inlichtingen is onderworpen aan de AVG en dat verplicht lidstaten zorg te dragen voor de veiligheid van persoonsgegevens. Dat betekent ook, zo stelt ze, dat de individuele belastingbetaler meteen geïnformeerd moet worden als er kans is op onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens", stelt Snel. Dat "meteen" is zo "meteen" nog niet als het over één-tweetjes tussen belastingdiensten van verschillende landen gaat, zo blijkt: Een datalek bij de Bulgaarse belastingdienst (NRA) in juli van dit jaar [...] Daarbij werd gevraagd om een brief van de NRA die de Belastingdienst vervolgens onder betrokkenen zou verspreiden. Deze brief werd pas op 18 november ontvangen en is gisteren naar de gedupeerden gestuurd, laat Snel weten. Een mooi gevonden truuk om tijd te winnen. Wie zei er dat amptenare niet innoveerden? Nou dan. Hoewel de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha