Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-01-2020, 10:32 door Anoniem

Even een vervolgvraag: Ben je als organisatie (in)direct verantwoordelijk als met de door jouw betaalde losgeld terroristische aanslagen wordt gepleegd? En als je niet (in)direct verantwoordelijk bent, vind je het fijn als het als kopstuk in de krant komt? Voorbeeld: "Organisatie XYZ heeft aanslag gefinancierd door betaling losgeld terroristen". Geef eens 1 historisch voorbeeld, van zo'n gebeurtenis ?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha