Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-02-2020, 08:39 door Anoniem

Disclaimerbrief terug sturen: 1. NSPCC erkent dat FB in geval van verbod op encryptie op geen enkele wijze aansprakelijk is voor welke vorm van inbreuk in verband met persoonsgegevens resulterend in in welke lichamelijke, materiële of immateriële schade voor natuurlijke personen ook, zoals verlies van controle over hun persoonsgegevens of de beperking van hun rechten, discriminatie, identiteitsdiefstal of -fraude, financiële verliezen, ongeoorloofde ongedaanmaking van pseudonimisering, reputatieschade, verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde persoonsgegevens, of enig ander aanzienlijk economisch of maatschappelijk nadeel voor de natuurlijke persoon in kwestie, indien aannemelijk is dat betreffende inbreuk door het toepassen van encryptie voorkomen had kunnen worden. 2. NSPCC erkent dat enigerlei poging om FB aansprakelijk te stellen voor enigerlei inbreuk conform punt 1 gelijk staat aan smaad. Het is van tweeën een, houd op met schreeuwen en maak maar een bewuste keuze.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha